Canasta Cream Sherry

550.000

  • Xuất xứ: Jerez, Tây Ban Nha
  • ABV: 19.5%
  • Giống nho: Palomino, Pedro Ximénez, Sherry
Canasta Cream Sherry

550.000